Banque de données jurisprudence

Vous pouvez chercher sur mots clés, nom, numéro et date (jj-mm-aaaa)
1 résultats

Président du tribunal de commerce Louvain 11-05-2006

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 31 iuncto de nationale materiële en intern-territoriale bevoegdheidsregels – Dienstverlening en onrechtmatige daad via het internet – Bevoegdheidsbeding – Oneerlijke handelspraktijken – Stakingsvordering – Voorlopige maatregel – Reële band met België wordt aanvaard op basis van plaats van beoogde uitwerking van de maatregel