Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
35 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 14-01-2020, Rinau / Litouwen

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofd achterhouden van een kind in Litouwen – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Tenuitvoerlegging beslissing tot terugkeer – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 18-06-2019, Vladimir Ushakov / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Positieve verplichtingen voor de Staat – Artikel 3 Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Artikel 13(b) – Ongeoorloofd overbrengen en niet doen terugkeren – Fysiek gevaar

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 10-04-2019

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Wensvader is de
biologische vader – Wensmoeder is niet de biologische moeder – Vaderlijke
afstamming is door de overheid erkend – Artikel 8 EVRM – Recht op respect voor
het privéleven van het kind – Mogelijkheid tot vaststelling afstammingband met
wensmoeder noodzakelijk – Mogelijkheid adoptie toegelaten – Belang van het
kind

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 15-03-2018, Naït-Liman / Zwitserland

Internationale bevoegdheid – Recht op toegang tot de rechter – Geen schending
artikel 6 EVRM – Compensatie voor foltering – Noodforum

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 18-12-2018, Khusnutdinov en X / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Terugkeer kind – Verblijfplaats kind – Geen
schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven
– Belang van het kind – Hereniging ouder met kind – Lengte procedures – Geen
schending van artikel 13 EVRM – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 19-12-2018, Molla Sali / Griekenland

Toepasselijk recht – Erfopvolging – Automatische toepassing van de Sharia in
Griekenland op moslimminderheid – Geloof erflater – Testament opgesteld naar
Grieks recht – Rechten van minderheden – Artikel 14 EVRM (verbod van
discriminatie) – Artikel 1 Protocol 1 EVRM (bescherming van eigendom)

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 01-02-2018, M.K. / Griekenland

Kinderontvoering – Onrechtmatige overbrenging van kinderen naar Griekenland – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11 Brussel IIbis – Artikel 13 Verdrag van Den Haag van 1980 – Tenuitvoerlegging beslissing tot terugkeer – Verzet van het kind – Belang van het kind – Recht van het kind om gehoord te worden – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 14-12-2017, Orlandi e.a. / Italië

Erkenning – Homohuwelijk – Weigering van erkenning buitenlandse
huwelijksakte in Italië – Schending artikel 8 EVRM – Recht op juridische
erkenning en bescherming van homoseksuele relatie – Geen recht om te huwen
– Omzetting naar geregistreerd partnerschap

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21-09-2017, Sévère / Oostenrijk

Kinderontvoering – Onrechtmatige overbrenging van kinderen naar Oostenrijk
– Strafrechtelijke veroordeling – Verdrag van Den Haag van 1980
(kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11 Brussel
IIbis – Artikel 13 Verdrag van Den Haag van 1980 – Tenuitvoerlegging
beslissing tot terugkeer – Samenwerking tussen centrale autoriteiten –
Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en
familieleven – Positieve verplichting voor de Staat – Gewijzigde
omstandigheden – Snelle en adequate maatregelen

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 19-01-2017, Laborie / Frankrijk

Internationaal draagmoederschap – Afstamming – Erkenning – EVRM – Artikel 8 EVRM – Buitenlandse geboorteakte – Geboorte kind in Oekraïne – Weigering inschrijving van de geboorteakte – Genetische band wensvader – Schending artikel 8 EVRM (privé-leven)