Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Justitie 08-05-2003, C-111/01, Gantner Electronic

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 21 – Aanhangigheid – Geen rekening houden met de verweermiddelen

Hof van Justitie 10-04-2003, C-437/00, Pugliese

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) - Artikel 5, 1 – pluraliteit van werkgevers en arbeidsovereenkomsten – Arbeidsplaats vastgelegd in een lidstaat door de eerste overeenkomst – Werk in het kader van de tweede overeenkomst in een andere lidstaat uitgevoerd – Eerste arbeidsovereenkomst geschorst tijdens de uitvoering
van de tweede – plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht in
het kader van de eerste arbeidsovereenkomst