Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Justitie 10-07-2003, C-87/01 P, Commissie/CCRE

Wederzijdse vorderingen tussen de Europese Commissie en een marktdeelnemer – schuldvergelijking – invloed van de principes van doeltreffendheid van het gemeenschapsrecht, goed financieel beheer en goede rechtsbedeling – vorderingen beheerst door twee verschillende rechtsorden – vereisten van beide rechtsordeningen moeten vervuld zijn

Hof van Justitie 15-05-2003, C-266/01, Préservatrice foncière TIARD SA / Staat der Nederlanden

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Toepassingsgebied – Artikel 1 – 1° burgerlijke en handelszaken – Vordering van een Lidstaat gebaseerd op een privaatrechtelijke borgtochtovereenkomst, door die Lidstaat verplicht gesteld – Douanezaken – Borgtochtovereenkomst ter garantie van een douaneschuld