Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Justitie 02-10-2003, C-148/02, Garcia Avello

Europees burgerschap, vrijheid van verkeer en vestiging, verbod van discriminatie (artikelen 12 en 17 EG-verdrag) – familienaam van kinderen met de nationaliteit van twee Lidstaten – Belgische administratieve praktijk

Hof van Justitie 05-02-2004, C-265/02, Frahuil

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5, 1 – verbintenissen uit overeenkomst - begrip – regresvordering van de borg tegen de oorspronkelijke schuldenaar – oorspronkelijke schuldenaar is geen partij bij de contractuele borgstelling en heeft er geen toestemming toe gegeven