Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van Justitie 05-02-2004, C-18/02, DFDS Torline

Protocol betreffende de interpretatie van het Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) - interpretatie van artikel 2 van het Protocol conform de doelstellingen van het verdrag – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5,3 – preventieve vordering om een vakbondsactie te verhinderen – bevoegdheid voor de beoordeling van enerzijds de wettelijkheid van de vakbondsactie en anderzijds de schadevergoeding ligt in de betrokken lidstaat bij onderscheiden rechtbanken – oorzakelijk verband tussen de schade en de vakbondsactie – gevolg van de opschorting van de onrechtmatige daad – plaats waar het schadeverwekend feit zich heeft voorgedaan – plaats waar de schade werd geleden – begrip en criteria