Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Justitie 08-11-2005, C-443/03, Leffler

(Oude) Verordening 1348/2000 (Betekening) – artikel 8 – taal van een akte – weigering akte in ontvangst te nemen – herstel verzuim van vertaling – onverwijlde toezending vertaling – gevolgen

Hof van Justitie 20-01-2005, C-27/02, Engler

Vordering van consument tot uitbetaling van een schijnbaar gewonnen prijs – internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikelen 5, (1), en 13, eerste lid, (3) – toepassingsvoorwaarden

Hof van Justitie 20-01-2005, C-464/01, Gruber

Koop van een goed deels wel en deels niet bestemd voor beroepsmatig gebruik – internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – toepasselijkheid artikelen 13 tot 15 – omvang beroepsmatig gebruik – invloed gedrag van de persoon die zich op hoedanigheid van consument beroept