Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Justitie 12-05-2005, C-112/05, Commissie / Duitsland

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 12, 3 – Vordering uit verzekeringsovereenkomst – Vordering van begunstigde tegen verzekeraar – Forumkeuzebeding – Niet uitdrukkelijk aanvaard door de begunstigde – Tegenwerpelijkheid aan begunstigde (neen)

Hof van Justitie 13-12-2005, C-411/03, Sevic Systems

Artikelen 43 en 48 EG-Verdrag – Grensoverschrijdende fusie – Weigering inschrijving in het nationaal (Duits) handelsregister – Verenigbaarheid met vrijheid van vestiging (neen)

Hof van Justitie 28-04-2005, C-104/03, St. Paul Dairy

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 24 – Voorlopige of bewarende maatregelen – Begrip – Vordering tot getuigenverhoor met het oog op inschatten van risico en slaagkansen van een eventuele procedure ten gronde