Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Justitie 09-02-2006, C-473/04, Plumex

Grensoverschrijdende betekening – (Oude) verordening 1348/2000 (Betekening) – cumulatie betekeningswijzen van de artikelen 4 tot 11 en 14 – afwezigheid van rangorde – datum waarop een proceduretermijn begint te lopen – datum eerste geldige betekening

Hof van Justitie 13-10-2005, C-522/03, Scania Finance France

Exequatur – Gronden tot weigering erkenning – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 27, 2 – betekening gedinginleidend stuk – wijzen van betekening – artikel IV Protocol bij het Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – limitatief

Hof van Justitie 17-01-2006, C-1/04, Staubitz-Schreiber

Insolventie – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – verplaatsing centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar tijdens procedure – behoud van internationale bevoegdheid aangezocht rechtscollege