Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van Justitie 13-07-2006

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – 1. artikel 6, 1 – Inbreuk op Europees octrooi door verschillende verweerders in verschillende lidstaten – pluraliteit van verweerders gevestigd in verschillende verdragsluitende staten – vereiste van samenhang tussen de vorderingen – risico van tegenstrijdige beslissingen – begrip – 2. artikel 16, 4 – incidenteel geschil betreffende geldigheid octrooi – binnen toepassingsgebied exclusieve bevoegdheid

Hof van Justitie 13-07-2006, C-103-05, Reisch Montage

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – artikel 6, 1 – Pluraliteit van verweerders – vordering tegen eerste verweerder niet ontvankelijk – 1. artikel 6, 1 blijft toepasselijk – 2. controle eventueel misbruik artikel 6, 1 – louter doel één van de verweerders af te trekken van de gerechten van de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft

Hof van Justitie 13-07-2006, C-4/03, GAT

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 16, 4 – Geschillen ten aanzien van de registratie of geldigheid van octrooien – Incidenteel geschil over geldigheid van octrooi – Binnen toepassingsgebied exclusieve bevoegdheid artikel 16, 4

Hof van Justitie 13-10-2005, C-73/04, Klein

Timesharing – Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) - artikel 16, 1, a) – verhuur van onroerende goederen – 1. begrip – interpretatie – conform communautair recht – restrictief – 2. overeenkomst houdende gebruiksrecht op onroerend goed en andere diensten – gemengde overeenkomst – buiten toepassingsgebied van artikel 16, 1, a)