Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van Justitie 10-11-2005, C-234/04, conclusie van advocaat-generaal M. A. Tizzano

Internationale bevoegdheid - Verordening 44/2001 (Brussel I) - Consumentengeschil – Internationale bevoegdheid door de eerste rechter gesteund op artikelen 15 en 16 Verordening 44/2001 (Brussel I) ondanks exceptie van onbevoegdheid van verwerende partij – Prijstoezegging – Misleidende reclame – Geen eigenlijke overeenkomst – Forum actoris – Geen toepassing van artikel 24 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Geen (incidenteel) hoger beroep aangaande de bevoegdheidsbeslissing – Geen afbreuk aan kracht van gewijsde op grond van artikel 10 EG omwille van mogelijke strijdigheid met het gemeenschapsrecht

Hof van Justitie 16-03-2006, C-234/04, Kapferer / Schlank & Schick

Internationale bevoegdheid - Verordening 44/2001 (Brussel I) - Consumentengeschil – Internationale bevoegdheid door de eerste rechter gesteund op artikelen 15 en 16 Verordening 44/2001 (Brussel I) ondanks exceptie van onbevoegdheid van verwerende partij – Prijstoezegging – Misleidende reclame – Geen eigenlijke overeenkomst – Forum actoris – Geen toepassing van artikel 24 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Geen (incidenteel) hoger beroep aangaande de bevoegdheidsbeslissing – Geen afbreuk aan kracht van gewijsde op grond van artikel 10 EG omwille van mogelijke strijdigheid met het gemeenschapsrecht

Hof van Justitie 17-01-2008, C-432-06, conclusie van advocaat-generaal M. Poiares Maduro

Internationale bevoegdheid – Arbeidsovereenkomst – Pluraliteit van verweerders-werkgevers – Bijzondere bevoegdheidsregels behoeven een strikte uitlegging – Artikel 6.1 Verordening 44/2001 (Brussel I) is niet van toepassing op de bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst

Hof van Justitie 22-05-2008, C-462/06, Glaxosmithkline / Rouard

Internationale bevoegdheid – Arbeidsovereenkomst – Pluraliteit van verweerders-werkgevers – Bijzondere bevoegdheidsregels behoeven een strikte uitlegging – Artikel 6.1 44/2001 verordening is (Brussel I) niet van toepassing op de bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst