Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Justitie 02-10-2008, C-327/07

Internationale bevoegdheid – Artikel 22.2 Verordening 44/2001 (Brussel I) is niet van toepassing – Schade door besluiten van vennootschapsorganen genomen met miskenning van statutair verleende rechten – Afwijking ten aanzien van het forum rei – Strikte uitlegging – Betreft enkel de geldigheid conform het vennootschapsrecht of de statutaire bepalingen betreffende de werking van de organen

Hof van Justitie 08-05-2008, C-14/07

Betekening – (Oude) Verordening 1348/2000 (betekening) – Artikel 8, lid 1 – Gedinginleidend stuk – Bijlagen niet gesteld in de taal van de aangezochte lidstaat noch in een taal van de lidstaat van verzending die de geadresseerde begrijpt – Inontvangstneming mag niet worden geweigerd voor zover gedinginleidend stuk hem in staat stelt zijn rechten geldend te maken – Taalkeuzebeding levert geen vermoeden op van kennis van deze taal, maar wel een aanwijzing