Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Justitie 11-07-2008, C-195/08, Rinau

Erkenning en tenuitvoerlegging beslissingen tot terugkeer – Verordening 2203/2001 (Brussel IIbis) – Artikel 42 – Kinderontvoering – Afgifte certificaat – Verzoek om niet-erkenning – Artikel 31 – Recht om te worden gehoord

Hof van Justitie 14-10-2008, C-353/06, Grunkin en Paul

Toepasselijk recht – Naam – Band met twee rechtsstelsels – Kind met Duitse nationaliteit en Deense woonplaats – Vaststelling van de naam – Deens internationaal privaatrecht – Lex domicilii – Deens recht – Vaststelling dubbele familienaam in de geboorteakte volgens Deens naamrecht – Duits internationaal privaatrecht – Artikel 10, eerste lid EGBGB – Lex patriae – Duits recht – Weigering erkenning dubbele familienaam volgens Duits recht – Belemmering van het vrij verkeer van personen – Schending artikel 18 EG

Hof van Justitie 16-12-2008, C-210/06, Cartesio

Verplaatsing van zetel van vennootschap naar andere lidstaat dan die van oprichting – Vrijheid van vestiging – Artikelen 43 EG en 48 EG – Behoud van hoedanigheid van vennootschap conform de oorspronkelijke lex societatis – Prejudiciële verwijzing – Begrip “rechterlijke instantie” – Begrip “rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep”