Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van Justitie 12-02-2009, C-339/07, Deko Marty Belgium N.V.

Internationale bevoegdheid – Artikel 3.1 Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Insolventieprocedure – Actio pauliana door curator – Toepassingsgebied Verordening 44/2001 (Brussel I) en Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Forum concursus