Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Justitie 04-05-2010, C-533/08, TNT Express Nederland BV / AXA Versicherung AG

Erkenning en tenuitvoerlegging – Artikel 71 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Aanhangigheid – Artikel 31 CMR – Hof van Justitie niet bevoegd voor de uitlegging van het CMR – De in een bijzonder verdrag opgenomen regels gaan slechts onder bepaalde voorwaarden voor op de Brussel I verordening

Hof van Justitie 05-10-2010, C-400/10, J. McB. / L. E.

Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderen waarvan de ouders niet gehuwd zijn – Gezagsrecht van vader – Uitlegging van begrip gezagsrecht

Hof van Justitie 28-10-2010, Volvo Car Germany GmbH / Autohof Weidensdorf Gmbh

Handelsagentuur – Imperatief recht – Dealerovereenkomst – Opzegging overeenkomst – Klantenvergoeding – Richtlijn 86/653/EEG inzake zelfstandige handelsagenten – Artikel 18 sub a