Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van Justitie 16-05-2013, C-228/11, Melzer / MF Global UK Ltd

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – art. 5, 3 Verordening 44/2001(Brussel I) – bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad –
grensoverschrijdende deelneming van meerdere personen aan eenzelfde
onrechtmatige daad – mogelijkheid om territoriale bevoegdheid te baseren op
plaats waar andere veroorzaker van schade dan verweerder heeft gehandeld