Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Justitie 13-06-2013, C-144/12

Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Europese betalingsbevelprocedure – Artikelen 6 en 17 – Verzet tegen Europees betalingsbevel zonder betwisting van bevoegdheid van gerecht van lidstaat van oorsprong – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Artikel 24 – Verschijning van verweerder voor aangezochte rechter – Toepasbaarheid in kader van Europese betalingsbevelprocedure

Hof van Justitie 18-07-2013, C-147/12, ÖFAB

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Bevoegde gerecht – Bijzondere bevoegdheden ‘ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst’ en ‘ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad4

Hof van Justitie 23-09-2013, C-64/12, Schlecker

Verdrag van Rome van 1980 – Arbeidsovereenkomst – Artikel 6, lid 2 – Recht dat van toepassing is bij gebreke van rechtskeuze – Recht van land waar werknemer ‘gewoonlijk zijn arbeid verricht’ – Overeenkomst die nauwer is verbonden met andere lidstaat.