Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van Justitie 13-07-2017, C-368/16, Assens Havn / Navigators Management (UK) Limited

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Nationale wetgeving die onder bepaalde voorwaarden voorziet in het recht van de gelaedeerde om rechtstreeks tegen de verzekeraar van degene die aansprakelijk is voor een incident een rechtsvordering in te stellen – Forumkeuzebeding overeengekomen door de verzekeraar en degene die de schade heeft veroorzaakt

Hof van Justitie 13-07-2017, C-433/16, Bayerische Motoren Werke AG / Acacia Srl

Prejudiciële verwijzing – Rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Intellectuele eigendom – Gemeenschapsmodellen – Verordening 6/2002 (Gemeenschapsmodellen) – Artikelen 81 en 82 – Rechtsvordering tot vaststelling van niet-inbreuk – Bevoegdheid van de rechtbanken voor Gemeenschapsmodellen van de lidstaat waar de gedaagde zijn woonplaats heeft

Hof van Justitie 14-06-2017, C-67/17, Todor Iliev / Blagovesta Ilieva

Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 1, lid 2, onder a) – Werkingssfeer – Uitgesloten gebieden – Huwelijksgoederenstelsels – Ontbinding van het huwelijk – Vereffening van een tijdens het huwelijk verworven goed

Hof van Justitie 14-09-2017, C-168/16 en C-169/16, Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro / Crewlink Ireland en Miguel José Moreno Osacar / Ryanair Designated Activity Company

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid – Bevoegdheid voor individuele arbeidsovereenkomsten – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 19, punt 2, onder a) – Begrip ‘plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt’ – Luchtvaartsector – Cabinepersoneel – Verordening 3922/91 – Begrip ‘thuisbasis’

Hof van Justitie 20-07-2017, C-340/16, Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft – KABEG / Mutuelles du Mans assurances – MMA IARD SA

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 9, lid 1 – Artikel 11, lid 2 – Rechterlijke bevoegdheid in verzekeringszaken – Rechtstreekse vordering van de getroffene tegen de verzekeraar – Vordering van de werkgever van de getroffene, een publiekrechtelijke instelling, die wettelijk gesubrogeerd is in de rechten van zijn werknemer jegens de verzekeraar van het betrokken voertuig – Subrogatie

Hof van Justitie 26-07-2017, C-670/15, Jan Šalplachta

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen – Richtlijn 2003/8/EG – Gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen – Werkingssfeer – Regeling van een lidstaat die bepaalt dat de kosten voor de vertaling van de voor de behandeling van een verzoek om rechtsbijstand vereiste begeleidende stukken niet kunnen worden terugbetaald