Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Cassatie 01-12-2017

Uitvoerbaarheid – Buitenlandse rechterlijke beslissing – Exequatur – Weigering tenuitvoerlegging – Artikel 25 WIPR – Artikel 24, § 1, 1° WIPR – Afwezigheid van een integrale uitgifte van de buitenlandse beslissing – Artikel 23 Ger.W. – Gezag van gewijsde – Artikel 25 Ger. W.

Hof van Cassatie 17-11-2017

Toepasselijk recht – Huwelijk – Huwelijk in Marokko – Attest van geen huwelijksbeletsel – Toepasselijk recht om de noodzakelijke voorwaarden te bepalen – Marokkaans recht van toepassing – Artikel 46 WIPR – Artikel 146bis BW – Artikel 47 WIPR – Artikel 65 van het Marokkaans Familiewetboek