Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van Cassatie 29-03-2001

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Toepassingsgebied – Artikel 1, tweede lid, 1° - Hoofdeis die de staat van personen betreft – Neveneis tot het bekomen van een onderhoudsgeld - Invloed van artikel 5, 2