Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Cassatie 03-02-2003

Arbeidsovereenkomst – opzeggingstermijn – artikel 82 van de
Arbeidsovereenkomstenwet – wet van politie en veiligheid – criteria

Hof van Cassatie 14-11-2002

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikelen 2 en 3 – voorrang van het verdrag op de Belgische regelen van internationale bevoegdheid – artikelen 21 en 22 – aanhangigheid en samenhang – de eerst aangezochte rechter mag zich niet uitspreken over de aanhangigheid of de samenhang

Hof van Cassatie 28-02-2002

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5, 3 - plaats waar schadebrengend feit zich heeft voorgedaan –plaats waar schade is ingetreden – plaats waar de veroorzakende gebeurtenis rechtstreeks schadelijke gevolgen heeft gehad voor de direct gelaedeerde