Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Cassatie 02-05-2002

Betekening aan een persoon in Duitsland – Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot het vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op 1 maart 1954 te Den Haag gesloten Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering – bindende kracht – moment waarop de betekening plaats vindt

Hof van Cassatie 15-10-2004

Arbitrage – Verdrag van New York van 10 juni 1958 houdende erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken – artikel 2, 3 – beoordeling van de vatbaarheid voor arbitrage – toepassing van de lex fori niet uitgesloten – arbitreerbaarheid mag uitgesloten worden op basis van de openbare orde van het forum