Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Cassatie 07-10-2004

Toepassing van vreemd recht – taak van de Belgische rechter – bepalen van de toepasselijke bepalingen – aangeven van de draagwijdte en betekenis van die bepalingen – met respect voor de rechten van verdediging

Hof van Cassatie 14-01-2005

Betekening aan een rederij – wijze van betekenen in een Belgische procedure – toepasselijk recht – Belgisch recht – de kapitein van het betrokken schip heeft vertegenwoordigingsbevoegdheid

Hof van Cassatie 14-10-2004

Exequatur – artikel 570, tweede lid Ger. W. – nieuw middel –
bepaling van openbare orde – materie vreemd aan de staat en bekwaamheid
van personen – plicht tot onderzoek van het geschil zelf