Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Cassatie 10-05-2005

Sociale wetgeving aan boord van binnenschepen – toepassing van nationale sociale wetgeving – verenigbaarheid met verdragsrechtelijke vrijheid van scheepvaart op binnenwateren (ja)

Hof van Cassatie 28-01-2005

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Gezag van interpretatieve arresten van het Hof van Justitie – Internationale bevoegdheid – Artikel 24 – Voorlopige of bewarende maatregelen – Begrip – Betaling van een voorschot – Voorwaarde dat terugbetaling gegarandeerd is – Exequatur – Weigeringsgronden – Artikel 28 – Controle van internationale bevoegdheid in verzekeringszaken