Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Cassatie 10-11-2005

Arbitrage – vernietiging arbitrale uitspraak – 1. artikel 1704, 2, i), Gerechtelijk Wetboek – ontbreken motivering – begrip – 2. artikel 1704, 2, g), Gerechtelijk Wetboek – recht van verdediging – begrip

Hof van Cassatie 16-11-2006

Arbitrage – Verdrag van New York van 10 juni 1958 betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken – artikel 2 – geschil betreffende concessie van alleenverkoop – arbitreerbaarheid – wet volgens dewelke de arbitreerbaarheid moet worden onderzocht – lex fori – Betekening van een voorziening in cassatie – betekening in de Verenigde Staten – Verdrag van Den Haag van 15 november 1965 – artikel 10, a) – rechtstreekse betekening over de post

Hof van Cassatie 26-05-2006

Toepasselijk recht – artikel 3 BW – Vordering tot onderhoudsgeld na echtscheiding – wet die het personeel statuut van de ex-echtgenoten beheerst – wet van de gemeenschappelijke nationaliteit van de ex-echtgenoten – Gevolg van de erkenning van een buitenlandse echtscheiding voor de vraag wie schuld had aan de echtscheiding