Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Cassatie 08-02-2008

Schijnhuwelijk – Beoordeling van de ware intentie van de huwelijkskandidaten – Artikelen 146bis en 167 BW – Bestendige samenwoning verhindert weigering tot voltrekking

Hof van Cassatie 30-10-2008

Kinderontvoering voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Gezag van gewijsde van beslissing tot terugkeer – Nieuwe omstandigheden verantwoorden een wijziging in de toekomstige toestand van de kinderen