Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van Cassatie 06-11-2008

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) - Internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken – Bevoegdheidsbeding – Algemene verkoopsvoorwaarden – Talrijke contractuele betrekkingen – Gebrek aan betwisting en protest van de facturen – Stilzwijgende aanvaarding – Artikel 23.1.b – Vorm die wordt toegelaten door de handelwijzen die tussen de partijen gebruikelijk zijn geworden

Hof van Cassatie 11-12-2008

Grensoverschrijdende betekening – (Oude)Verordening 1348/2000 (Betekening) – Gebrek aan vermelding beroepstermijn in betekeningsexploot – Beweerde schending artikelen 10 en 11 van de Grondwet – Weigering een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof

Hof van Cassatie 16-01-2009

Toepasselijk recht – CMR-verdrag – Toepassingsgebied artikelen 17 en 23.4 – Vervoersovereenkomst – (Gevolg)schade aan andere dan de vervoerde zaken – Aansprakelijkheid vervoerder – Regeling beperkt tot aansprakelijkheid vervoerder voor verlies of beschadiging van de vervoerde zaken en vertraging in aflevering – Aansprakelijkheid voor andere schade beheerst door het toepasselijk nationaal recht

Hof van Cassatie 27-06-2008

Internationale bevoegdheid – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikelen 3.2 iuncto 2.h - Openen van een territoriale insolventieprocedure – Begrip vestiging – Vergt onderzoek van het geheel van objectieve gegevens