Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Cassatie 10-04-2008

Erkenning en tenuitvoerlegging - Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 43.1 – Exequatur – Mogelijkheid tot instellen rechtsmiddel – Begrip partij – Niet via zijdelingse vordering door schuldeiser van een schuldenaar wanneer die schuldeiser niet als formele procespartij is opgetreden – Verordening 44/2001 (Brussel I) voorziet in een volledig en onafhankelijk stelsel met autonome uitlegging – Precieze draagwijdte artikel 1166 BW irrelevant

Hof van Cassatie 20-06-2008

Erkenning en tenuitvoerlegging - WIPR – Artikel 25, § 1, 2° - Exequatur – Beslissing Congolees gerecht – Weigeringsgronden– Geen schending van het recht van verdediging omwille van de toepassing van het “beginsel van onveranderlijkheid van de vorderingen” – Ontvankelijkheid mag afhankelijk worden gemaakt van procedurevereisten – Geen schending van het recht van verdediging noch van artikel 6 EVRM omwille van de onregelmatige motivering