Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Cassatie 05-12-2008

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 5, lid 1, sub b – Forum executionis contractus –Begrip leveringsplaats

Hof van Cassatie 12-10-2009

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 5, lid 1 – – Forum executionis contractus - Begrip dienstenovereenkomst

Hof van Cassatie 19-06-2009

Imprevisie – Weens koopverdrag (CISG) – Artikel 79 – Bevrijdende omstandigheden – Leemte – Artikel 7 – Unidroit Princ