Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van Cassatie 01-04-2010

Erkenning en tenuitvoerlegging – Artikelen 31 en 32 Verdrag van 1968 (EEX) – Rechter bevoegd indien één van de partijen woonplaats heeft in land van tenuitvoerlegging – Formele uitvoerbaarheid – Geen controle uitvoerbaarheidsvoorwaarden in land van herkomst – Geen veroordeling vereist ten voordele van belanghebbende verzoeker

Hof van Cassatie 06-01-2010

Toepassing van de Brussel I verordening in de relatie tussen Denemarken en de lidstaten van de Europese Unie

Hof van Cassatie 14-01-2010

Arbitragebeding – Concessie van alleenverkoop – Artikel 2 Verdrag van New York van 1975 – Arbitrage uitgesloten wanneer geschil niet arbitreerbaar krachtens Belgisch dwingend recht

Hof van Cassatie 14-01-2010

Internationale bevoegdheid – Artikel 624, 2° Ger. W. (oud) – Om zich onbevoegd te verklaren moet de rechter zowel plaats van ontstaan als van uitvoering van de verbintenis vaststellen

Hof van Cassatie 28-05-2010

Erkenning en tenuitvoerlegging – Verdrag van 1968 (EEX) – Bilaterale overeenkomst van 2 mei 1934 tussen België en Groot-Brittannië – Exceptie van gewijsde - Toepassingsgebied van bilateraal verdrag niet ingeperkt door toepassingsgebied EEX Verdrag

Hof van Cassatie 28-10-2010

Internationale bevoegdheid – Artikel 638 Ger. W. (oud) – Nationaliteit – Apatride internationale organisatie – Wederkerigheidsvoorwaarde uit artikel 636 Ger. W. (oud) geldt niet voor artikel 638 Ger.W. (oud)