Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Cassatie 04-03-2011

Erkenning en uitvoerbaarverklaring van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Artikel 25, § 1, 8° WIPR - Artikel 22, 4 WIPR – Gronden voor weigering van de erkenning of de uitvoerbaarverklaring – Bevoegdheid van de buitenlandse rechter uitsluitend gegrond op de aanwezigheid van de verweerder of van goederen zonder rechtstreeks verband met het geschil

Hof van Cassatie 07-01-2011

Internationale bevoegdheid – Artikel 5, 1 Verdrag van 1968 (EEX) – Plaats van levering van diensten – Vervoerovereenkomst over zee

Hof van Cassatie 18-02-2011

Internationale bevoegdheid – Artikel 5 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Brutale verbreking van gevestigde commerciële relaties – Verbintenis uit onrechtmatige daad