Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Cassatie 18-03-2013

Toepasselijk recht - Toepassing van vreemd recht – Interpretatie volgens de interpretatie in het land van herkomst

Hof van Cassatie 18-03-2013

Erkenning - Huwelijk – Gevolgen van een polygaam huwelijk gesloten in Marokko – Pensioenrechten – Internationale openbare orde

Hof van Cassatie 18-03-2013

Erkenning in België - Rust- en overlevingspensioen – Marokkaanse verstoting