Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van Cassatie 25-04-2013

Toepasselijk recht - Artikel 877 Ger. W - Artikel 20, tweede lid WIPR - Vreemd recht – Cassatiemiddel – Schending van vreemd recht via de verwijzingsregel - Overlegging stukken - Persoon die in het buitenland verblijft – Verplichting om ingevolge een dwangmaatregel met extraterritoriale werking de wetgeving van zijn verblijfplaats te schenden - Geen algemeen rechtsbeginsel - Dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde uit een vreemd recht – Facultatieve toepassing - Verordening 1206/2001 (Bewijsverkrijging) – Bewijsverkrijging in een andere EU-lidstaat – Toepassingsgebied – Artikel 1 § 1 - Aan procespartij van andere EU-lidstaat gericht verzoek tot overlegging van contractuele stukken – Buiten toepassingsgebied verordening