Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van Cassatie 02-05-2014

Huwelijk – Nietigverklaring – Artikel 146bis BW

Hof van Cassatie 15-12-2014

Erkenning - Huwelijk – Gevolgen van een polygaam huwelijk gesloten in Marokko – Overlevingspensioen – Internationale openbare orde

Hof van Cassatie 23-01-2015

Huwelijk – Schijnhuwelijk – Artikel 146bis BW – Nationaliteit

Hof van Cassatie 24-10-2014

Internationale bevoegdheid – Onderhoudsverplichtingen in een andere lidstaat – Bevoegd gerecht – Onderhoudsgerechtigde – Keuze – Onderhoudsvordering ingesteld voor de Belgische rechter – Vaststelling woonplaats