Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
7 resultaten

Hof van beroep Luik 17-12-2020

Erkenning – Huwelijk – Buitenlands huwelijk – Artikel 27 WIPR – Fraude –
Formaliteiten rond de voltrekking van het huwelijk – Openbare orde

Hof van beroep Luik 12-06-2017

Afstamming – Ontbrekende geboorteakte – Congo – Vonnis als ontbrekende geboorteakte – (oud) Artikel 46 BW – (oud) Artikel 47 BW – Vaststelling moederschap – DNA-test

Hof van beroep Luik 26-10-2016

Afstamming – Internationale bevoegdheid – Ontbrekende geboorteakte – Congo – Vonnis als ontbrekende geboorteakte – (oud) Artikel 46 BW – (oud) Artikel 47 BW –Artikel 32 WIPR – Vaststelling moederschap

Hof van beroep Luik 04-11-2014

Huwelijk – Attest van geen huwelijksbeletselen – Verzet door het parket – Beginpunt van de termijn voor verzet

Hof van beroep Luik 09-09-2010

Artikel 31 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Voorlopige en bewarende maatregelen – Artikel 6 § 2 van het WIPR – Samenhang

Hof van beroep Luik 20-06-2002

Bewarend beslag – zekere, opeisbare en vaststaande schuldvordering – onderhoudsschuld – bewijswaarde van buitenlands vonnis dat in België niet kan worden uitgevoerd

Hof van beroep Luik 01-04-2003

Nationaliteit – WBN – artikel 12, §1 – hoofdverblijf in België sedert ten minste zeven jaar – enkel legaal verblijf telt