Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 02-06-2003

Internationale bevoegdheid – Betwisting bevoegdheid – in limine litis – samen met verweer ten gronde en tegenvordering – concessie of koop-verkoop: kwalificatie – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5, 1 – plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, moet worden uitgevoerd – artikel 5, 3 – plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan

Hof van beroep Antwerpen 09-08-2004

Homologatie toebedeling van een deel van het gemeenschappelijke vermogen – huwelijksvermogensrecht – toepasselijk recht

Hof van beroep Brussel 21-01-2003

Internationale ontvoering van kinderen – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – artikel 3 – ongeoorloofde verplaatsing – artikelen 12 en 13 – (uitsluiting van) principe van onmiddellijke terugkeer

Hof van beroep Gent 19-01-2004

Concessie van alleenverkoop – vatbaarheid voor arbitrage (neen)