Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
5 resultaten

Vredegerecht Torhout 27-01-2021

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening
2201/2003 (Brussel IIbis) – Machtiging voor minderjarig kind voor de verkoop
van een onroerend goed – Artikel 1, lid 2, e) – Maatregelen ter bescherming van
het kind – Artikel 8

Vredegerecht Bree 08-10-2015

Europees betalingsbevel – Artikel 12, lid 5 Europees Betalingsbevel – Verzoek tot heroverweging betalingsbevel – Artikel 20, lid 1 Europees Betalingsbevel – Foutief adres – Onregelmatige kennisgeving – Rechten van verdediging geschonden – Nietig betalingsbevel

Vredegerecht Bree 04-11-2010

Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Omzetting naar een gewone tegensprekelijke procedure – Taal van het verzoek op basis van artikel 747 § 2 Ger.W.

Vredegerecht Harelbeke 26-03-2009

Incidentele erkenning Marokkaans echtscheidingsvonnis – Artikel 25 WIPR – Dringende en voorlopige maatregelen – Vordering op basis van artikel 223 BW onontvankelijk

Vredegerecht Heist-op-den-Berg 02-03-2006

Europese Executoriale Titel (EET) – Verordening 805/2004 (EET) – Artikel 6 – Waarmerking als EET en verlenen certificaat – onderscheid en bevoegde instantie – rechtsprekende handeling – minimumnormen – artikel 19 – procedure tot heroverweging – aanwezig in Belgische rechtsorde