Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Gent 04-12-2008

Erkenning – Artikel 57, § 2 WIPR – Marokkaanse echtscheiding

Rechtbank van eerste aanleg Gent 12-03-2009

Internationale bevoegdheid – Artikel 42, 3° WIPR – Echtscheiding en vereffening-verdeling huwelijksvermogen – Gewone verblijfplaats eisende partij sedert ten minste twaalf maanden

Rechtbank van eerste aanleg Gent 12-03-2009

Erkenning – Artikel 57, § 2 WIPR - Marokkaanse verstoting

Rechtbank van eerste aanleg Gent 26-02-2009

Erkenning – Artikelen 31, § 1 iuncto artikel 27, § 1 WIPR – Marokkaanse huwelijksakte – Schijnhuwelijk – Internationale bevoegdheid –Artikel 23 WIPR – Overgangsrecht – Artikel 126, § 2 WIPR – Formele voorwaarden – Normaal toepasselijk recht – Artikelen 18 en 21 WIPR – Grondvoorwaarden – Artikel 46, eerste lid WIPR – Distributieve toepassing van de leges patriae – Artikel 146bis BW