Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
30 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Gent 25-11-2010

Erkenning – Echtscheiding – Verstoting – Artikel 25 WIPR – Artikel 57 WIPR – Artikel 24, 2° WIPR – Betekening aan niet verschenen partij – Bilaterale overeenkomst betreffende wederzijds rechtshulp in burgerlijke zaken en in handelszaken tussen België en Algerije – Bewijs van overhandiging – Schending rechten van verdediging

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 12-01-2017

Huwelijk – Marokko – Erkenning Marokkaanse huwelijksakte – WIPR – Artikel 31 WIPR – Artikel 23 WIPR – Artikel 27 WIPR – Weigering ambtenaar van de burgerlijke stand – Bigamie – Marokkaans echtscheidingsvonnis – Spaans echtscheidingsvonnis – Echtheid – Conflictenrechtelijke controle – Wetsontduiking – Openbare orde-exceptie

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 21-04-2016

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, §1, 2° WBN – Ononderbroken wettelijk verblijf – Attest van immatriculatie – Artikel 7bis, §2, eerste lid, 20 WBN – Voorafgaande periode – Niet-exhaustieve opsomming in KB

Rechtbank van eerste aanleg Gent 26-03-2015

Toepasselijk recht – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR – Afstamming volgens Marokkaans recht – Vermoeden van vaderschap – Betwisting vaderschap – DNA-onderzoek

Rechtbank van eerste aanleg Gent 13-02-2014

Erkenning - Artikel 22 WIPR - Incidentele erkenning Pakistaans echtscheidingsvonnis – Weigeringsgronden artikel 25 WIPR – Geen verstoting – Erkenning huwelijksakte – Artikel 46 WIPR – Geen bigamie – Erkenning geboorteakte – Artikel 62 WIPR – Artikel 27 WIPR

Rechtbank van eerste aanleg Gent 15-01-2015

Internationale bevoegdheid - Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) - Artikel 3, 1, a, 2de streepje - Huwelijk - Nietigverklaring huwelijk – Rechter van de laatste gewone verblijfplaats van de echtgenoten – Toepasselijk recht op de totstandkoming van het huwelijk – Artikel 46 WIPR – Recht van de staat waarvan de echtgenoten de nationaliteit hebben – Rwandees recht

Rechtbank van eerste aanleg Gent 10-04-2014

Erkenning Marokkaanse huwelijksakte – artikel 18, 21, 27, 46 en 47 WIPR – schijnhuwelijk – artikel 146bis BW

Rechtbank van eerste aanleg Gent 10-04-2014

Erkenning Guinese huwelijksakte – gevolgen ex tunc van de nietigverklaring van een bigaam huwelijk – niet erkenning staat gelijk met celibaatsattest – bigamie tussen dezelfde partners bestaat niet

Rechtbank van eerste aanleg Gent 14-11-2013

Consulair huwelijk – huwelijk op het Turkse consulaat in België – Belgische nationaliteit in hoofde van één van de partijen – geen erkenning

Rechtbank van eerste aanleg Gent 31-01-2013

Echtscheiding – Buitenlands huwelijk – Ontbrekende huwelijksakte – Vonnis als vervangende huwelijksakte – Artikel 46 BW – Toepasselijk bewijsrecht – Lex fori – Artikel 4, derde lid Wet Rijksregister – Wettelijk vermoeden