Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 16-01-2019

Erkenning – Buitenlandse huwelijksakte – Gezinshereniging – Artikel 10 Vreemdelingenwet – Weigering erkenning huwelijk – Schijnhuwelijk – Artikel 27 WIPR – Artikel 146bis BW – Openbare orde – Erkenning door de familierechtbank – Declaratief karakter

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 27-06-2019

Erkenning – Buitenlandse huwelijksakte – Gezinshereniging – Artikel 40ter Vreemdelingenwet – Weigering erkenning huwelijk – Schijnhuwelijk – Artikel 18 WIPR – Wetsontduiking – Artikel 42quater, § 1, 6° Vreemdelingenwet – Erkenning door de familierechtbank – Declaratief karakter

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 10-10-2017

Erkenning – Buitenlandse akte – Huwelijk – Weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten – Gezinsleden die internationale bescherming genieten – Artikel 9 Verordening 604/2013 (Dublin III) – Artikel 27 WIPR – Afghaans huwelijk – Religieuze huwelijksakte – Geldigheid van het huwelijk – Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Recht van de staat waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft bij voltrekking huwelijk – Afghaans recht – Schending van de materiële motiveringsplicht – Vernietiging van de beslissing