Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Turnhout) 03-09-2015

Internationale bevoegdheid – Artikel 4 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Verordening Internationale koop-verkoop van roerende goederen - Toepasselijk recht – Artikel 35 Weens Koopverdrag (CISG) – Non-conformiteit van het geleverde goed – Artikel 36 Weens Koopverdrag (CISG) – Aansprakelijkheid van de verkoper – Artikel 39, 1° Weens Koopverdrag (CISG) – Redelijke termijn om verkoper in kennis te stellen van de non-conformiteit van het goed – Koper verliest recht om zich op de non-conformiteit te beroepen.