Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Gent 13-02-2014

Erkenning - Artikel 22 WIPR - Incidentele erkenning Pakistaans echtscheidingsvonnis – Weigeringsgronden artikel 25 WIPR – Geen verstoting – Erkenning huwelijksakte – Artikel 46 WIPR – Geen bigamie – Erkenning geboorteakte – Artikel 62 WIPR – Artikel 27 WIPR

Rechtbank van eerste aanleg Gent 15-01-2015

Internationale bevoegdheid - Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) - Artikel 3, 1, a, 2de streepje - Huwelijk - Nietigverklaring huwelijk – Rechter van de laatste gewone verblijfplaats van de echtgenoten – Toepasselijk recht op de totstandkoming van het huwelijk – Artikel 46 WIPR – Recht van de staat waarvan de echtgenoten de nationaliteit hebben – Rwandees recht