Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
13 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Luik (afd. Verviers), 18-08-2016

Nationaliteit – Wetboek van de Belgische Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Maatschappelijke integratie – “Ononderbroken karakter” van de beroepsactiviteit – Artikel 12bis, § 1, 2°, d), laatste streepje – Talenkennis

Rechtbank van eerste aanleg Luik (afd. Verviers) 23-02-2015

Nationaliteit – Verklaring – Wettelijk verblijf – Attest van immatriculatie – Vluchteling – Declaratieve werking

Rechtbank van eerste aanleg Luik 05-11-2013

Internationale bevoegdheid - Artikel 3, 1 a) eerste streepje Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) - Echtscheiding - Toepasselijk recht – Artikel 8, a) Verordening 1259/2010 (Rome III) – Incidentele erkenning buitenlandse huwelijksakte – Artikel 27 WIPR

Rechtbank van eerste aanleg Luik 16-04-2013

Internationale bevoegdheid - artikel 3, 1, a, zesde streepje
Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) - Artikel 13 WIPR - Echtscheiding - interne bevoegdheid -Toepasselijk recht – Artikel 55 WIPR - Turkse huwelijksakte met vermelding van ontbinding van het huwelijk – Turks echtscheidingsvonnis – Artikel 27 WIPR - Artikel 24 WIPR - Conventie van Wenen van 1976 (afgifte van
meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand) - Erkenning Turks
echtscheidingsvonnis - Vordering tot echtscheiding onontvankelijk

Rechtbank van eerste aanleg Luik 16-04-2013

Erkenning - Artikel 22 WIPR - Artikel 24 WIPR - Artikel 25 WIPR - Echtscheiding – Echtscheidingsprocedure in België – Russisch echtscheidingsvonnis – Uitgifte van de beslissing met apostille – Geen betwisting over de rechten van verdediging – Attest van de Russische ambassade waaruit definitief karakter blijkt – Vordering tot echtscheiding onontvankelijk

Rechtbank van eerste aanleg Luik 19-11-2010

Erkenning Pakistaans huwelijk – Artikel 27 WIPR – Bigamie – Verstoting – Openbare orde

Rechtbank van eerste aanleg Luik 22-05-2009

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 3.1.a 5de en 6de streepje – Echtscheiding – Toepasselijk recht – Artikel 55, § 1, 4° – Belgisch recht

Rechtbank van eerste aanleg Luik 24-11-2009

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 3.1.a vierde streepje – Echtscheiding - Interne bevoegdheid – WIPR – Artikel 13 – Toepassing naar analogie – Toepasselijk recht – Artikel 55 – Pakistaans recht – Toepassing van het Belgisch recht op grond van artikel 19 omdat “de op dit ogenblik gestelde vraag slechts aan de orde is omwille van haar band met België”

Rechtbank van eerste aanleg Luik 11-01-2008

Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR – Afstamming – Vaststelling vaderschap – Lex patriae – De onmogelijkheid om de inhoud van het buitenlands recht vast te stellen – Artikel 15 WIPR – Toepassing Belgisch recht

Rechtbank van eerste aanleg Luik 30-11-2007

Toepasselijk recht - Artikel 67 WIPR – Adoptie – Recht toepasselijk op de voorwaarden voor de totstandkoming van de adoptie – Lex patriae van de adoptant – Wering van het toepasselijke Italiaanse recht dat kennelijk het hogere belang van de geadopteerde zou schaden – Toepassing Belgisch recht