Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Luik 11-01-2008

Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR – Afstamming – Vaststelling vaderschap – Lex patriae – De onmogelijkheid om de inhoud van het buitenlands recht vast te stellen – Artikel 15 WIPR – Toepassing Belgisch recht

Rechtbank van eerste aanleg Luik 30-11-2007

Toepasselijk recht - Artikel 67 WIPR – Adoptie – Recht toepasselijk op de voorwaarden voor de totstandkoming van de adoptie – Lex patriae van de adoptant – Wering van het toepasselijke Italiaanse recht dat kennelijk het hogere belang van de geadopteerde zou schaden – Toepassing Belgisch recht