Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Luik 22-05-2009

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 3.1.a 5de en 6de streepje – Echtscheiding – Toepasselijk recht – Artikel 55, § 1, 4° – Belgisch recht

Rechtbank van eerste aanleg Luik 24-11-2009

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 3.1.a vierde streepje – Echtscheiding - Interne bevoegdheid – WIPR – Artikel 13 – Toepassing naar analogie – Toepasselijk recht – Artikel 55 – Pakistaans recht – Toepassing van het Belgisch recht op grond van artikel 19 omdat “de op dit ogenblik gestelde vraag slechts aan de orde is omwille van haar band met België”