Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Luik (afd. Verviers), 18-08-2016

Nationaliteit – Wetboek van de Belgische Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Maatschappelijke integratie – “Ononderbroken karakter” van de beroepsactiviteit – Artikel 12bis, § 1, 2°, d), laatste streepje – Talenkennis