Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Tongeren) 12-11-2020

Overeenkomst – Internationale bevoegdheid – Artikel 25 Verordening
1215/2012 (Brussel Ibis) – Forumkeuze – Algemene voorwaarden – Verwijzing
achterzijde factuur – Forumkeuze in overeenkomst – Gemeenschappelijke
bedoeling partijen – Materiële geldigheid – Toepasselijk recht– Artikel 98, §1,
tweede lid WIPR – Artikel 4, 1 a) Verordening 593/2008 (Rome I) – Gewone
verblijfplaats – Artikel 19, 1 Verordening 593/2008 (Rome I) – Plaats
hoofdbestuur – Weens Koopverdrag (CISG) – Artikel 4 a) –
Schijnvertegenwoordiging – Artikel 35 – Non-conformiteit van het geleverde
goed – Artikel 61 –Tekortkoming nakoming – Artikel 64 – Ontbinding
overeenkomst – Artikel 74 – Schadevergoeding

Familierechtbank Limburg (afd. Tongeren) 17-10-2018

Tenuitvoerlegging – Buitenlandse rechterlijke beslissing – Afstamming – Polen – Derdenverzet – Artikel 22 WIPR – Artikel 23 WIPR – Artikel 24 WIPR – Vaststelling van vaderschap – Onderhoudsbijdrage – Overlegging van stukken – Artikel 25 WIPR – Weigeringsgronden – Artikel 61 WIPR – Poolse rechtbank bevoegd – Geen schending rechten van verdediging – Artikel 62 WIPR – Geen mogelijkheid om Italiaans recht van toepassing te verklaren op afstamming – Geen schending openbare orde – DNA-onderzoek

Rechtbank van koophandel Tongeren 15-01-2005

Imprevisie – Weens Koopverdrag (CISG) – Artikel 79 – Bevrijdende omstandigheden – Leemte – Artikel 7 – Unidroit Principles of International Commercial Contracts – Plicht tot heronderhandeling

Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Tongeren zetelend in kort geding 13-10-2006

Schijnhuwelijk – Cautio iudicatum solvi – Artikel 851 Ger. W. – Turkse eiseres – Geen vrijstelling – Omstandigheid dat Belgische mede-eiser desgevallend mede zal zijn gehouden is irrelevant

Arbeidsrechtbank Tongeren 01-02-2005

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – vordering uit individuele arbeidsovereenkomst

Arbeidsrechtbank Tongeren 12-11-2003

Schuldsanering in Nederland voor een natuurlijke persoon – gevolgen in België