Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van beroep Brussel 30-11-2004

Arbitrale uitspraak – Exequatur – artikel 1710, 3, Ger. W. – strijdigheid met openbare orde – rechten van verdediging – vordering tot vernietiging – artikel 1704 Ger. W. – onregelmatig samengesteld scheidsgerecht – strijdigheid met openbare orde – tergende en roekeloze vordering tot exequatur