Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Voorzitter van de rechtbank van koophandel Leuven 11-05-2006

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 31 iuncto de nationale materiële en intern-territoriale bevoegdheidsregels – Dienstverlening en onrechtmatige daad via het internet – Bevoegdheidsbeding – Oneerlijke handelspraktijken – Stakingsvordering – Voorlopige maatregel – Reële band met België wordt aanvaard op basis van plaats van beoogde uitwerking van de maatregel