Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Ondernemingsrechtbank Leuven 19-11-2018

Internationale bevoegdheid – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 25
– Forumkeuze – Algemene voorwaarden – Stilzwijgende aanvaarding –
Wilsovereenstemming tussen partijen – Vormvereisten voldaan – Belgische
rechter onbevoegd

Rechtbank van eerste aanleg Leuven 10-05-2010

Erkenning Filippijnse huwelijksakte – WIPR – Artikel 27 – Schijnhuwelijk – Toepasselijk recht – Rechtstreekse toepassing artikel 146bis BW – Geen distributieve toepassing leges patriae

Voorzitter van de rechtbank van koophandel Leuven 11-05-2006

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 31 iuncto de nationale materiële en intern-territoriale bevoegdheidsregels – Dienstverlening en onrechtmatige daad via het internet – Bevoegdheidsbeding – Oneerlijke handelspraktijken – Stakingsvordering – Voorlopige maatregel – Reële band met België wordt aanvaard op basis van plaats van beoogde uitwerking van de maatregel